Režim dne

REŽIM DNE MATEŘSKÉ ŠKOLY :

 

7:00 – 8:00

-  příchod dětí, volné hry dle volby dětí,
didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
individuální péče

8:00 – 9:00

-  ranní komunitní kruh
-  ranní cvičení, pohybové hry
-  jazykové chvilky
-  smyslové hry

9:00 – 9:15

- hygiena , svačina

9:15 – 9:45

- spontánní činnost ,  didakticky zaměřené činnosti
vycházející ze ŠVP

9:45 – 12 :00

- převlékání na pobyt venku,
- pobyt venku, převlékání do tříd, hygiena

12:00  – 12:30

- oběd, hygiena, převlékání do postýlek

12:30 -  14:30

- klidové činnosti
-  poslech pohádky, odpočinek na lehátku
- náhradní aktivity pro starší děti, čas  je uzpůsoben podle individuální
potřeby dítěte

14:30 – 14:45

- oblékání , osobní hygiena
14:45- 15:00

- svačina

15:00 – 17:00

- volné spontánní hry , individuální a skupinové didakticky
zacílené činnosti
- pobyt venku (s ohledem na počasí)
Všechny časy jsou orientační a přizpůsobují se aktuální situaci.

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7:00 hodin do 17:00 hodin.