Aktuálně

 

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, bude probíhat od 27.1.2020

Rodiče dětí, které v současnosti navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte.

Rodičům dětí, které již MŠ nenavštěvují, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně MŠ.

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Přehled svátků, prázdnin a omezeného provozu MŠ

29.10. 2019   –30.10. 2019

Podzimní   prázdniny – omezený provoz
23.12. 2019   –  3.  1. 2020 Vánoční   prázdniny – MŠ uzavřena
  2.  3. 2020 –    8.  3. 2020 Jarní   prázdniny – omezený provoz
  9.  4. 2020 –  13. 4.  2020 Velikonoční   prázdniny – MŠ uzavřena
  1.  7. 2020 –  10. 7.  2020 Prázdninový   provoz pro přihlášené děti
13.  7. 2020 –  31. 8. 2020 Letní   prázdniny – MŠ uzavřena

 

 

Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2019-2020

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se výše školného pro školní rok 2019/2020 stanovuje na

650 Kč.

Úplata bude splatná od 1.9.2019, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

_________________________________________________________________________________________

Informace o výši stravného

Zvýšení cen stravného

_________________________________________________________________________________________

 

Rozdělení nových dětí do tříd od školního roku 2019 - 2020

rozhodnutí – seznam přijatých

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 Výsledky měření pracovníky ČVUT

Změna hydratace v průběhu pobytu ve školce

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2019

V souladu s ustanovením §3) vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, bude provoz MŠ přerušen od 15.7.2019 do 31.8.2019, zahájení nového školního roku bude 2.9.2019.

Prázdninový provoz bude probíhat od 1.7. do 12.7.2019 (mimo 5.7.) a je určen pouze pro předem nahlášené děti s řádně uhrazeným školným a stravným. Platba školného ve dnech prázdninového provozu je stanovena na 150 Kč/týden (30 Kč/den). Částku je potřeba uhradit do 20.6.2019 na účet školy. V případě neuhrazení nebude moci být dítě zařazeno do prázdninového provozu.

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Zápis do MŠ

 

Zápis do mateřské školy bude probíhat dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy, 5. května 333, Jirny 250 90. V těchto dnech se rodiče dostaví s kopií rodného listu dítěte, občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení nesmí být v den zápisu starší dvou měsíců.

Přihlášky do MŠ budou k vyzvednutí od 23. 4. 2019 v ředitelně MŠ Jirny. (lze i stáhnout).

Dle změny školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, § 34a) narozené  1.9.2013 až 31.8.2014 a děti, které mají školní docházku odloženou

- ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), do naplnění kapacity mateřské školy

- dítě a alespoň jeden z jeho rodičů jsou ke dni zápisu hlášeni k pobytu na území obce Jirny

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví k zápisu.

 

Přihláška do MŠ

Evidenční list

Informace k zápisu 13.5.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, bude probíhat od 21.1.2019

Rodiče dětí, které v současnosti navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte.

Rodičům dětí, které již MŠ nenavštěvují, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně MŠ dle následujícího rozpisu:

Pondělí a čtvrtek                12.00 – 13.30 hod.

Úterý, středa a pátek           8.00 – 13.30 hod.

Dále dle domluvy.

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Přehled svátků, prázdnin a omezeného provozu MŠ

28.  9.2018 Den české státnosti – MŠ uzavřena
29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny – omezený provoz
23.12.2018 – 2.1.2019 Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena
25. 2.- 3.3.2019 Jarní prázdniny – omezený provoz
19.4.2019 Velký pátek – MŠ uzavřena
22.4.2019 Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena
 1. 5.2019 Svátek práce – MŠ uzavřena
 8. 5.2019 Den vítězství – MŠ uzavřena
 1.7.2019 – 12.7.2019 Prázdninový provoz pro přihlášené děti
15.7.2019 –30.8.2019 Letní prázdniny – MŠ uzavřena

 

Omezený provoz – zjišťování docházky dítěte v daném termínu. Podle počtu přihlášených dětí se provoz koná pouze v některých třídách. Při počtu menším než 15 dětí nahlášených k docházce bude MŠ uzavřena.

Prázdniny – MŠ bude v této době uzavřena (Vánoční prázdniny)

Prázdninový provoz – v době letních prázdnin, pouze pro přihlášené děti

Zahájení školního roku 2018/2019

 

Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce.

Pro nejmenší děti bude první týden ve znamení postupné adaptace.

Veškeré potřebné informace Vám budou sděleny na třídních schůzkách, které se uskuteční dle následujícího rozpisu.

 

 

 

 

Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2018-2019

 

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd

Úplata za vzdělávání

Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se výše školného pro školní rok 2018/2019 stanovuje na 630 Kč.

Úplata bude splatná od 1.9.2018, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ úplatu nehradí.

 

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do školy

 

Navštivte nás také na Facebooku:
https://www.facebook.com/MŠ-Jirny-1349525341831756

 

OZNÁMENÍ

 

S účinností od 5. 3. 2018 budou děti spojovány v koncových třídách dle následujícího rozpisu:

Červená třída

Do červené třídy budou spojovány děti – ze žluté třídy v 15.00 hod.

- ze zelené třídy v 16.00 hod.

Modrá třída

Do modré třídy bude spojovány děti z oranžové třídy od 16.00 hod.

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

https://www.msmt.cz/file/40102/

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Přihlášky ke stravování nově nastupujících dětí budou k vyzvednutí v ředitelně MŠ do 14.7.2017 od 8.00 – 12.00 hod., dále od 28.8. – 1.9.2017 od 8.00 – 12.00 hod. Prosíme rodiče nově nastupujících dětí o vyzvednutí.

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2018

V souladu s ustanovením §3) vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, bude provoz MŠ přerušen od 16.7.2018 do 31.8.2018, zahájení nového školního roku bude 3.9.2018.

Prázdninový provoz bude probíhat od 2.7. do 13.7.2018 (mimo 5.7. a 6.7.) a je určen pouze pro předem nahlášené děti s řádně uhrazeným školným a stravným. Platba školného ve dnech prázdninového provozu je stanovena na 150 Kč/týden (30 Kč/den). Částku je potřeba uhradit do 20.6.2018 na účet školy. V případě neuhrazení nebude moci být dítě zařazeno do prázdninového provozu.

 

Úplata za vzdělávání

Měsíční výse úplaty za vzdělávání na školní rok 2017/2018 se stanovuje

na 610 Kč. Úplata bude splatná od 1.9.2017, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ úplatu nehradí.

 

 

Elektronická omluvenka-nefunkční

Omlouváme se, ale v současné době je z technických důvodů nefunkční elektronická omluvenka. Prosíme, aby jste k odhlašování obědů zatím používali www.strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Marteřská škola Jirny, okres Praha – východ

5. května 333, 250 90 Jirny

 

 

 

Rozpočet MŠ Jirny na r. 2017

 

Příjmy
Příspěvek od zřizovatele 1 700 000,00
Příjmy ze st. rozpočtu 6 530 000,00
Příjmy vlastní 2 641 000,00
Příjmy celkem 10 871 000,00
Výdaje 10 871 000,00