Školní jídelna

Školné pro školní rok 2018/2019 :   630 Kč

Základní informace pro rodiče MŠ Jirny na školní rok 2018/2019

Cena stravného pro školní rok 2018/2019 zůstává stejná dle věku dítěte / příloha Provozního řádu školní jídelny/

Částka školného bude nově stanovena do 30.června 2018. 

Úhrady za stravné a školné se platí na společný účet: 192459640/0300

V září / zaplatit 2 platby/,říjen,listopad,prosinec,leden,únor,březen,duben,květen.

Platí se zálohově a to vždy stanovená částka, nejpozději do 20.kalendářního dne v měsíci. Celkem vždy 10

plateb. Poslední platba by měla proběhnout v měsíci květnu.

Variabilní symboly Vám budou přiděleny při odevzdání přihlášky na stravování od vedoucí školní jídelny. Pod

tímto variabilním symbolem budete zasílat platby na účet ŠJ.

Vyúčtování přeplatků probíhá jednou ročně, a to na konci školního roku, nejpozději na začátku července.

Pro tyto potřeby je nutné uvést na přihlášku Vaše číslo účtu, na které budou převedeny přeplatky.

Naše Mateřská škola má zaveden systém www.strava.cz kde lze odhlašovat děti při nemoci. Přístupová hesla a

podrobné informace o tomto systému Vám podá vedoucí školní jídelny při předání přihlášky na stravování.

Číslo zařízení pro přihlášení uživatele www.strava.cz je 2668.

Základní informace pro rodiče ZŠ Jirny na školní rok 2018/2019

 

Každý nový strávník musí mít zakoupen čip v hodnotě 120,- Kč, bez kterého není možné vydat oběd.

Čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen

toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Při ukončení docházky do ŠJ se čip vrací a strávník dostane

částku 120,- Kč zpět. 

Prodej čipů bude zahájen

od 27.8.2018 – 31.8.2018 od 8:00 do 12:00 hodin, dne 3.9.2018 od 8:00 do

17:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Při zakoupení čipu obdrží strávník přihlášku do ŠJ a zároveň variabilní symbol, pod kterým budete zasílat

platby na účet ŠJ. Dětem, které navštěvovaly MŠ Jirny, zůstávají variabilní symboly stejné.

Úhrady za stravné se platí zálohově a to nejpozději do 20.dne v měsíci. Je potřeba ,aby byla vždy platba o měsíc

dopředu. Celkem vždy 10 plateb. 

Úhrady za stravné se platí na účet číslo: 192459640/0300.

Vyúčtování přeplatků provádíme jednou ročně, a to na konci školního roku, nejpozději na začátku července.

Z tohoto důvodu je potřeba dodat vedoucí ŠJ Vaše číslo účtu, na který budou přeplatky převedeny.

Obědy lze odhlašovat na tel. čísle 281 963 436 nebo na stránkách www.strava.cz nebo na e-mailové adrese

ms.jirny@gmail.com.

Podrobné informace jsou v Provozním řádu školní jídelny, který máte k dispozici v přihláškách na stravování

do ŠJ a na stránkách MŠ.

Případné dotazy ohledně stravování a provozu ŠJ Vám ráda zodpoví vedoucí ŠJ.

 

Děkujeme za spolupráci Homolová Věra, vedoucí ŠJ

V Jirnech dne 29.8.2018

Tel. 281 963 436 nebo 737 172 653

Odhlašování dětí  u paní hospodářky: ms.jirny@gmail.com

 

2018/2019

PŘÍLOHA PROVOZNÍHO řádu školní jídelny

Měsíční zálohy na stravné a školné
Děti MŠ
Stravné 740,-Kč
Školné 630,-Kč
Platba celkem 1370 ,-Kč

Děti MŠ v posledním roce před školní docházkou

Stravné 740 , – Kč
Školné 0 , – Kč
Platba celkem 740 , – Kč

Děti MŠ s odkladem školní docházky /OŠD/

Stravné 820 , – Kč
Platba celkem 820, – Kč

Děti ZŠ 1-4. třída – 500 , – Kč
Děti ZŠ 4.třída OŠD – 7.třída – 540 ,- Kč

 

 

 —————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče ZŠ Jirny na školní rok 2017/2018

Každý nový strávník / ZŠ/ musí mít zakoupený čip v hodnotě 120,- Kč, bez kterého není možno vydat oběd.

Čip bude strávník používat po celou školní docházku. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ

a musí si zakoupit čip nový. Pokud tento původní později najde, bude mu částka 120,-Kč vrácena. Podmínkou je však vrácení

nového zakoupeného čipu.

Prodej čipů bude zahájen od 28.8.2017 – 1.9.2017 od 8:00 do 14:00 hodin,

                                        dne 4.9.2017 od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.

Při zakoupení čipu, obdrží strávník přihlášku do školní jídelny a zároveň variabilní symbol, pod kterým budete zasílat platbu na účet ŠJ.  Dětem z MŠ které přestupují do ZŠ , zůstávají variabilní symboly stejné.

Úhrady za stravné se platí zálohově a to nejpozději do 20.dne příslušného měsíce. Celkem vždy 10 plateb.

Částky se hradí na účet : 192459640/0300.

Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně a to na konci školního roku. Z tohoto důvodu je potřeba dodat vedoucí ŠJ Vaše

číslo účtu, na které budou přeplatky vráceny.

Obědy lze odhlašovat na tel.281 963 436 nebo na stránkách www.strava.cz  a nebo na e-mailové adrese ms.jirny@gmail.com .

Podrobné informace jsou v Provozním řádu školní jídelny, které jsou k dispozici na stránkách MŠ.

Případné dotazy ohledně stravování a provozu ŠJ Vám ráda zodpoví vedoucí ŠJ.

Děkuji Vám za spolupráci Homolová Věra, vedoucí ŠJ

Tel. 281 963 436 nebo 737 172 653

V Jirnech dne 8.6.2017 

Informační leták k odhlašování stravy přes internet

VIS 20001

 

 Platbu stravného provádějte pravidelně bankovním převodem nebo složenkou  na číslo účtu 192459640/0300, při platbě uvádějte vždy variabilní symbol vašeho dítěte.