Úvodem

Děti děti, pojďte sem, dokola si sesednem.
Za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme,
popřejem si ať máme, všichni hezký den.

 

Informace pro rodiče MŠ pro školní rok 2016/2017

Částka školného pro rok 2016/2017 – 600Kč:

Cena stravného zůstává stejná dle věku dítěte / příloha Provozního řádu školní jídelny/ Úhrady za stravné a školné se platí — v září dvojitá částka říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen se platí zálohově a to nejpozději do 20. kalendářního dne příslušného měsíce. Celkem vždy 10 plateb. Částky se hradí na účet: 192459640/0300 Variabilní symboly Vám vydá vedoucí školní jídelny. Seznamy budou k dispozici na stránkách školní jídelny. Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně a to na konci školního roku. Z tohoto důvodu je potřeba dodat vedoucí školní jídelny Vaše číslo účtu, na které budou přeplatky převedeny.

Informace pro rodiče ZŠ pro školní rok 2016/2017
Prodej čipů se bude konat dne 29. 8.2016 — 31. 8.2016 od 14. hod. — 17. hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny. Úhrady za stravné a ostatní informace jsou stejné jako pro žáky MŠ. Podrobné informace jsou v Provozním řádu školní jídelny, který je k dispozici na stránkách MŠ. Případné dotazy ohledně stravování a provozu školní jídelny Vám ráda zodpoví vedoucí školní jídelny:

Homolová Věra tel.: +420 737 172 653 nebo +420 281 963 436.